Saint Germain Fénymester közvetítés: A háló és Pünkösd - Szeretetben élni, visszatalálni a forráshoz és eggyé válni mindenkivel!Saint Germain Fénymester közvetítés
Miért érezzük, hogy e Pünkösd alkalmával valami nagyon erős energiaáramlás van jelen?
Pünkösd a lélek ünnepe, az igaz lélek ünnepe. A galamb, mint madár, a szabadság szimbóluma. Pünkösd Ünnepén a lélek igazzá, vagyis szentté és szabaddá válik. Az eddig rejtőzködő és bujkáló, önmagát nem felvállaló lélek előbújik rejtekhelyéről, megnyilvánul, felvállalja önmagát, és felvállalja igaz fénymunkáját, fényküldetését. Időről időre vette magához a lélek önön igazságát, időről időre ébredezik hosszú álmából a lélek.
Jelen időzónában már oly sokan indították el önmagukban az önébresztő energetikai lélekfolyamatokat, hogy láncreakciószerűen hat az energia. Átfordult. Visszafordíthatatlan. Az ébredés egyre több lélekkel történik meg. Egyre többen állnak bele igaz fényküldetésükbe.
Jelen Pünkösd Ünnepén a lélek ünnepli a karmikus örvényből, a reinkarnációjából (újra és újra álmodás, mint születés és halál körforgás) való felülemelkedést.
Honnan tudhatjuk meg, mi a fényküldetésünk?
A fény a szeretet minősége, jellemzője, akár szinonimája. A fényküldetés, a fénymunka a szeretet hirdetése, a szeretet tanítása, a szeretet gyógyítása. Ezt különböző módon tesszük, mégis mindannyiunk szeretet-küldetése a szeretetben való létezésről szól. Akár környezetvédelem, akár állatvédelem, akár emberek gyógyítása, akár idősek gondozása, vagy gyermekekkel kapcsolatos küldetéstudatról legyen is szó, a szeretet megnyilvánulása a cél.
Ez könnyűnek tűnik…
Az elmúlt évszázadok valahogyan mégsem ezt mutatják…
Miért lenne nehéz a szeretetben élni és létezni?
Mert aki az igaz szeretetben él, sosem árt a másiknak, sem jogtalanságból, sem jogosságból, sem azért, mert nem érdemelte, sem azért, mert megérdemelte. Aki szeretetben él, nem ítél semmilyen módon, nem dönt afelől, hogy ki mit érdemel, mert hisz a természet törvényében: eme törvény a karma törvénye, a karma örvénye…
Aki szeretetben él, nem ítél jó és rossz között, mert a szeretet könyörületes. Természetesen mondhatsz nemet arra, ami bánt téged, vagy árt neked. Hiszen a szeretet az önszeretet is, vagyis senki soha nem kérte, hogy a szeretet nevében kínozd magadat! Ám egy dolog valamire nemet mondani, és ártó, bántó tettek, szavak, gondolatok nélkül odébbállni… ; és egy másik dolog, bosszút állni, rosszat gondolni a másikról, olyat mondani, amivel bántunk, olyat tenni, amivel ártunk, rosszat kívánni… ; sokan még mindig abban élnek, hogy visszaadják egymásnak azt a bántást, amit esetleg kapnak…Ez a karma…< /strong>
Amíg valaki függ attól, hogy egy másik lény, hogyan gondolkodik, hogyan érez, hogyan nyilvánul meg, addig ő benne van a karma fogságában. Amikor valaki felülemelkedik a karma örvényén, annak többé gondolatai, szavai, tettei nem függnek attól, hogy a másik mit gondol, mit mond, és hogyan cselekszik. A függetlenség azt jelenti, hogy teljes felelősséget képes vállalni az egyén önmagáért, és többé nem létezik az a mondat az energetikájában, hogy „de csak azért, mert ő is…” ; vagy „és ő bánthat?” ; stb…
A függetlenség a döntés felelőssége!
Az Aranykor Krisztusi Szeretethálóján létezni mentális és érzelmi felelősség! Minden pillanatban az egyén dönt arról, mire és hogyan reagál. A világban van ez is és az is… Az egyén dönti el, a „visszaadom” ; „majd én móresre tanítom” energiájában él, vagy azt mondja: „Te így… én pedig a szeretetben…” – „Szeretetem nem függ többé attól, hogy ki hogyan gondolkodik, hogyan beszél, hogyan cselekszik, vagyis tetteim, szavaim, gondolataim nem függnek másoktól. Én döntök önmagam szeretetben való mentális és érzelmi jelenléte felől. Ha valami számomra bánt&oa cute;, semlegességben odébb állok…”
A segítséget nem lehet erőltetni, a gyógyítást és a tanítást nem lehet erőltetni, valaki vagy kéri, vagy nem… Az igaz szeretet nem erőszakoskodik, megvárja, amíg kérnek belőle…
Mesélj, kérlek, a lélek ébredéséről… Azt mondtad, egyre több lélek ébred…
A felébredt lelkek, felismerik, hogy sosem voltak egyedül, és mindannyian egy hálónak vagyunk a tagjai… A mentális és érzelmi fényszálak, az energetikai tereink fényhuzaljai egymásba érnek, összekötnek bennünket, és egy nagyobb szerves egészet alkotunk mindannyian. Ezrét a felébredt lélek odafigyel arra, milyen rezgéseket visz fel erre az energetikai fényhálóra. Ugyanis minden gondolat, szó és tett rezeg a hálón, és a rezgések, lehet egy másik irányból, ám visszaérkeznek. Ez egy természeti törvény, vagyis a karma működése. Amikor tiszta és szeretettel teli gondolatokat és érzelmeket viszel a hál&oacute ;ra, az rezeg rajta. A háló olyan, mint egy halmaz… Ám, ha egy hálón, mint halmazban eltérő jellemzők (gondolatok, érzelmek) vannak jelen tőled (nem birtoklod a háló vagy halmaz jellemzőit, tulajdonságait), akkor fel- vagy le- „lökődsz” a hálóról, halmazból – nem vagy a tagja.
Egykoron levált az emberiség a Krisztusi szeretet-hálóról, sokan ezt hívják Ősbukásnak, Ádám és Éva száműzetésének, Atlantisz süllyedésének, Avalon ködbe veszésének, stb…
Ami egykoron lehúzott, az most ismét benne van a levegőben, újra játszódnak azon események, melyek egykoron kivettek a szeretetből. A dimenzióváltás nem csak felfelé történhet meg, hanem lefelé is. Amikor pedig vissza – felugranád a kvantumokat, tulajdonképpen azt ugrod vissza – meg, ami egykoron letaszított, kitaszított…
Hát ezért olyan nehéz most… 2015-ben… a dimenzióugrás kellős közepén - tűnődök hangosan.
Nos, ami esemény, kapcsolat, élethelyzet egykoron kitaszított a Te Mennyországodból, letaszított a Krisztusi Szeretethálóról, azt most 21. századi köntösbe öltözve, újra éled.
Mit tehetünk, hogy sikerüljön a visszaemelkedés?
A válasz erre egy kérdés: Mit tenne a szeretet? Mit tenne Jézus? Hiszen Jézus az, aki tanította, hogyan lehet feltámadni, vagyis felülemelkedni a karma – szenvedés örvényén. Mit tett Jézus akkor, amikor az Ő hite és bizalma a Gondviselésben és a Szeretet Teremtő Forrásban „próbára lett téve”? Mit tett Jézus, hogy Krisztussá váljon, vagyis hogy a Krisztusi Szeretethálóra emelkedjen? Mert ez az ő tanítása: Hogyan lehet Krisztussá válni? Vagyis ez azt jelenti, hogy a Krisztusi Szeretethálóra emelkedni, birtokolni annak a hálónak a jellemzőit, a Krisztusi Szeretet mentális és érzelmi terek tulajdonságait – Jézus fénytes tvéreinek hívja az embereket…
Némán sütöm le szemeimet: Megbocsájtott… - suttogom magam elé.
Igen. Megbocsájtott. Ennyire egyszerű…
Nem. Megbocsájtani a lélek milliónyi rétegében, teljesen és tökéletesen megbocsájtani… egyáltalán nem olyan egyszerű… mert amikor már mindenkinek megbocsájtottam, akkor találkozok azzal a valakivel, akinek évezredek óta képtelen vagyok megbocsájtani…
Igen. Így van. A lélek legmélyebb rétegében találkozol önmagaddal, önmagad férfi és női minőségével (ikerlélek energia), és a feladat önmagad férfi arcának, és önmagad női arcának való megbocsájtás… az önszeretet…
Nos, ehhez a legmélyebb önismeretre van szükség… Az önismeretben felszabadul az igaz lélek, megmutatkozik és megnyilvánul az önmegbocsájtásban és az önszeretetben a szabad és szent lélek…
Talán… kezdem érteni a Pünkösd Ünnepét: Jézus tanításai leföldelődnek, gyógyítanak és teremtenek…
A szív szeretete, a szeretet megbocsájtó ereje a kulcs, a mágikus erő, a misztikus tudás, ami hazavisz…

Közvetítette: Kristályfény33Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Tisztítás, méregtelenítés Perui Kovafölddel

A mesék szimbolikus jelentései

Árak és bérlet akciók!